Podmienky predaja

PRÁVNE OZNÁMENIE WEBOVEJ STRÁNKY

©Autorské práva. 2023. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, úprava alebo preklad bez povolenia je zakázaný okrem prípadov povolených medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetok text, grafika, dizajn, obsah a ďalšie diela sú dielami chránenými autorskými právami. Doménu v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Outstanding Nutrition.

Podmienky používania

Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas so všetkými podmienkami a upozorneniami, ktoré sú tu uvedené alebo na ktoré sa odkazuje. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, prosím nepoužívajte túto stránku. Vyhradzujeme si právo, podľa nášho uváženia, kedykoľvek aktualizovať alebo revidovať tieto Podmienky používania. Pravidelne kontrolujte zmeny v týchto podmienkach používania. 

Obmedzenia

Informácie a materiály dostupné na tejto webovej lokalite si môžete prezerať, sťahovať a kopírovať výlučne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Podmienkou použitia je súhlas s tým, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať ani upravovať žiadny z materiálov a že si ponecháte všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach, ako sú uvedené v pôvodných materiáloch, na akýchkoľvek kópiách materiálov. Žiadne iné použitie materiálov alebo informácií nie je povolené. Akékoľvek porušenie vyššie uvedeného môže mať za následok občianskoprávnu a/alebo trestnoprávnu zodpovednosť. 

Cookies

Na našej stránke používame súbor cookie Doubleclick (_dc), ktorý nám pomáha pochopiť, aká efektívna je naša reklama, a aby sme zaistili, že naša reklama je pre vás relevantná. Tieto súbory cookie nezaznamenávajú žiadne osobne identifikovateľné informácie počas žiadnej fázy vašej návštevy. Ak chcete zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick, použite Nastavenia reklám Google alebo navštívte stránku aboutads.info.

Na našej stránke používame (spolu s dodávateľmi tretích strán) súbor cookie Doubleclick (_dc) a remarketing služby Google Analytics, aby sme pochopili, aká efektívna je naša reklama, a aby sme zaistili, že naša reklama je pre vás relevantná. Tieto súbory cookie nezaznamenávajú žiadne osobne identifikovateľné informácie počas žiadnej fázy vašej návštevy. Ak chcete zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick, použite Nastavenia reklám Google alebo navštívte stránku aboutads.info.

Vlastníctvo informácií a materiálov

Informácie a akékoľvek materiály (vrátane bielych kníh, tlačových správ, údajových listov, popisov produktov a často kladených otázok) dostupné na tejto webovej lokalite alebo z nej sú dielami chránenými autorskými právami lokality a akékoľvek neoprávnené použitie týchto informácií alebo materiálov môže porušovať autorské práva, ochrannú známku, a iné zákony. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. 

Platba a objednávka

1. Aké spôsoby platby akceptujete? 

V súčasnosti prijímame platby všetkými kartami uvedenými nižšie, ako aj Paypal a Klarna (pre niektoré krajiny). 

Visa, MasterCard, AMEX, Diners/Discover, Maestro, JCB, American Express a PayPal.

2. Moja kreditná karta bola odmietnutá, prečo? 

V zriedkavých prípadoch môžu byť kreditné karty odmietnuté, často v dôsledku chyby pri zadávaní údajov o karte. Uistite sa, že ste správne zadali údaje o svojej karte. 

Iné dôvody: 

1. Dosiahnutie limitu výdavkov účtu

2. Zadanie nesprávneho čísla karty

3. Zadanie nesprávneho dátumu expirácie

4. Zadanie nesprávneho bezpečnostného kódu CV2

5. Mať bezpečnostné nastavenie na blokovanie online nákupov

Ak stále nemôžete zaplatiť za svoju objednávku, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom a my vám pomôžeme s vaším problémom. 

3. V akej mene sú vaše ceny? 

Všetky ceny za Vynikajúcu výživu sú uvedené v mene, ktorú si vyberiete. Skutočné transakcie kreditnou kartou sa pri výbere vždy prevedú na dánske koruny. Možno zistíte, že konverzné kurzy miestnych bánk sa líšia od kurzov v obchode. Ak si vyberiete platbu s klarnou, transakcie sa uskutočnia v rovnakej mene, akú si zvolíte. 

4. Môžem zadať objednávku telefonicky? 

Všetky objednávky musia byť zadané online. Vždy nám však môžete zavolať v prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť s objednávkou. 

5. Kedy mi budú účtované poplatky? 

Poplatok vám bude účtovaný až po odoslaní objednávky z nášho skladu.

6. Návrat

Máte právo vrátiť svoj produkt s plnou refundáciou do 14 dní, ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu alebo nesprávnemu (produktu, farbe alebo príchuti) po prijatí produktu.

 7. DPH

Ak nemáte IČ DPH EÚ, vaša objednávka zahŕňa DPH

Chceme, aby ste boli s vami úplne spokojní Outstanding-nutrition.com  nákupov. Ak však nie ste úplne spokojní, kontaktujte zákaznícky servis alebo nám pošlite e-mail na adresu info@outstanding-nutrition.com a dajte nám vedieť dôvod vašej reklamácie. Produkty je možné vrátiť do 30 dní za kredit v obchode, výmenu produktu alebo pôvodnú platbu.

POLITIKA PRE PORUŠENÉ ALEBO ZNIČENÉ PRODUKTY

Ak sú dôvodom vašej nespokojnosti s objednávkou rozbité alebo zničené produkty, aby sme vám mohli vrátiť peniaze alebo vám znova poslať nové produkty, požadujeme, aby ste rozbité produkty vrátili.

Ospravedlňujeme sa za toto opatrenie, ale ide o bezpečnostné opatrenie, keďže sme mali predchádzajúce nešťastné prípady, keď klienti požadovali nové produkty vo veľkých množstvách bez poskytnutia akýchkoľvek jasných dôkazov.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti spôsobené prijatím produktov v zhoršenej forme, ale žiadame o pochopenie, pretože tieto problémy sa vyskytujú väčšinou v dôsledku prepravy alebo manipulácie s obalom. Toto sú nešťastné prípady, ktoré sa snažíme odstrániť, ale väčšinou sa stávajú v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrannej známke

Ochranné známky na stránke môžu byť použité len s písomným súhlasom stránky. Všetky ostatné ochranné známky, značky a názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Okrem toho, čo je výslovne uvedené v týchto podmienkach a zákonných obmedzeniach, nič obsiahnuté v tomto dokumente nemožno vykladať tak, že implicitne udeľuje licenciu alebo právo podľa akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, autorských práv alebo vlastníckych práv na stránku alebo akúkoľvek tretiu stranu. 

Služba automatického doručenia

Služba Auto-Delivery s vynikajúcou výživou vám umožňuje nastaviť dopravu a doručenie produktov (len jedného alebo viacerých!), ktoré používate opakovane. Prostredníctvom svojho účtu si budete môcť vybrať, kedy potrebujete doručenie a na ako dlho. Táto služba má zabezpečiť, že vám nikdy nedôjdu produkty, ktoré by ste mohli potrebovať. Túto službu predplatného automatického doručovania môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom svojho účtu. Neúčtujú sa žiadne ďalšie poplatky a používanie služby je bezplatné. Čiastka nákupu bude odpočítaná po doručení tovaru, nie vopred. Službu je možné kedykoľvek zrušiť. 

Staňte sa Predajcom

Oslovte zákazníkov v celej Európe a staňte sa súčasťou spoločného projektu, ktorý umiestňuje lokálny doplnok Predajcov a ich odborné znalosti na európsku mapu, čím uľahčí Predajcom osloviť zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni odkiaľkoľvek v Európe. Staňte sa súčasťou špičkového Marketplace. Pošlite nám 1) Zoznam vašich produktov 2) Uveďte pozadie svojej spoločnosti a kontaktné údaje 3) Poskytnite cenový prehľad, ktorý zahŕňa cenu produktu a odporúčaný maloobchod 4) Načrtnite akýkoľvek reklamný/propagačný materiál a/alebo plány, ktoré máte pre produkt

E-mail adresujte s predmetom „Staňte sa predajcom“ a odošlite na adresu business@outstanding-nutrition.com Nechajte nám 6 týždňov na posúdenie každého príspevku. Ak sa vám neozveme, predpokladajte, že momentálne nie je záujem. 

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Stránka nepreberá žiadnu zodpovednosť ani nebude zodpovedať za žiadne škody alebo akékoľvek vírusy, ktoré môžu infikovať váš počítač, telekomunikačné zariadenie alebo iný majetok spôsobený alebo vyplývajúci z vášho prístupu k tejto webovej lokalite, jej používania alebo prehliadania, alebo vaše sťahovanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov z tejto webovej stránky. Všetky materiály poskytnuté prostredníctvom tejto stránky sú určené len na informačné účely a môžu byť kedykoľvek bez upozornenia zmenené alebo odvolané zo strany zostávajúcej výživy. Stránka nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť materiálov. POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY JE NA VAŠE RIZIKO. INFORMÁCIE, MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PORUŠOVANIA VLASTNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VYNIKAJÚCA VÝŽIVA ANI ŽIADNY Z ICH PRÍSLUŠNÝCH VEDÚCOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, AKCIONÁROV, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, NÁSTUPCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV, ANI ŽIADNE STRANY ZAPOJENÉ DO VYTVÁRANIA, PRODUKCIE APARTMÁNY, Y ZA VŠETKO Priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody za akékoľvek používanie stránok, materiálov alebo na akejkoľvek inej webovej stránke s hypertextovým odkazom, vrátane, bez obmedzenia, stratených ziskov, prerušenia podnikania, straty programov alebo iných údajov, aj keď je gymnordická výslovne UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NA VŠETKY PRODUKTY A SLUŽBY ZAKÚPENÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SA VZŤAHUJÚ IBA AKÉKOĽVEK PLATNÉ ZÁRUKY ICH PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV, DISTRIBÚTOROV, PREDAJCOV A PRÍPADNÝCH DODÁVATEĽOV. 

Spätná väzba

Všetky komentáre, spätná väzba, informácie alebo materiály odoslané na stránku prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou sa nebudú považovať za dôverné a za vlastníctvo stránky. Odoslaním takýchto komentárov, informácií, spätnej väzby alebo materiálov na stránku súhlasíte s bezplatným pridelením celosvetových práv tejto stránke na používanie, kopírovanie, upravovanie, zobrazovanie a distribúciu príspevkov. Stránka môže použiť takéto komentáre, informácie alebo materiály akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, na neobmedzenom základe. 

Vylúčenie zodpovednosti

Internetový tím stránok sa snaží poskytnúť vám užitočné, presné a aktuálne informácie na tejto webovej lokalite. V súlade s tým sa Stránka pokúsila poskytnúť presné informácie a materiály na tejto webovej lokalite, ale nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť a úplnosť týchto informácií alebo materiálov. Stránka môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť obsah akýchkoľvek informácií alebo materiálov dostupných na tejto webovej lokalite alebo produktov v nich popísaných. Stránka sa však nezaväzuje aktualizovať informácie alebo materiály na tejto webovej lokalite, ktoré v dôsledku toho môžu byť neaktuálne. Informácie a názory vyjadrené na nástenkách alebo iných fórach nemusia nevyhnutne zodpovedať informáciám a názorom na stránke. Stránka, ani jej predstavitelia, riaditelia, zamestnanci, agenti, distribútori alebo pridružené spoločnosti nie sú zodpovední ani nezodpovedajú za akúkoľvek stratovú škodu (vrátane, ale nie výlučne, skutočnej, následnej alebo trestnej), zodpovednosť, nárok alebo inú ujmu alebo príčinu súvisiace alebo vyplývajúce z akýchkoľvek informácií uverejnených na webovej stránke lokality. Stránka si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky a/alebo právne obmedzenia. Zodpovedáte za občasné skontrolovanie tejto stránky, aby ste zabezpečili súlad s aktuálnymi podmienkami a právnymi obmedzeniami, pretože budú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto podmienok a zákonné obmedzenia môžu byť nahradené výslovne určenými právnymi upozorneniami alebo podmienkami umiestnenými na konkrétnych stránkach tejto webovej lokality. 

VŠETKY INFORMÁCIE A MATERIÁLY DOSTUPNÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, A STRÁNKA ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z STRÁNKY, INFICH IKULÁRNY ÚČEL , NEPORUŠOVANIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z OBCHODOVANIA, POUŽÍVANIA ALEBO OBCHODNEJ PRAXE. V ŽIADNOM PRÍPADE STRÁNKA NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ZISKU, STRATY ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA PRERUŠENIA PODNIKANIA VÝSLEDKY POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY PREPOJENÉ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO MATERIÁLY ALEBO INFORMÁCIE OBSAŽENÉ NA AKEJKOĽVEK ALEBO VŠETKÝCH TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, ČI UŽ ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, PRIEČINNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INÉM ZÁKONNOM OZNÁMENÍ ŠKODY. AK VAŠE POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ALEBO INFORMÁCIÍ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE MÁ ZA NÁSLEDOK POTREBU SERVISU, OPRAVY ALEBO OPRAVY ZARIADENÍ ALEBO ÚDAJOV, VŠETKY NÁKLADY S TÝM PREBERÁTE VY. 

Všeobecné ustanovenia

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatné, nezákonné alebo inak nevymožiteľné, toto ustanovenie bude od tejto zmluvy oddelené a zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy zostanú v platnosti. Toto obsahuje celú dohodu medzi vami a stránkou týkajúcu sa vášho používania stránky a dohoda sa nesmie meniť, s výnimkou písomnej formy podpísanej oboma stranami. Ak máte otázky týkajúce sa podmienok stránky, prosím e-mailom: info@outstanding-nutrition.com Ak si chcete prečítať Zásady ochrany osobných údajov lokality, kliknite tu.